phtech@phtech.cz

AutoDELFIA®

AutoDELFIA® imunologický analyzátor určený pro prenatální testovaní a podporuje šířkou škálu prenatálních analytů dostupnou na jakékoliv platformě

SystémAutoDELFIA® společnosti PerkinElmer je nejpoužívanější platformou pro screening aneuploidie, pre-eklampsie. Přístroj AutoDELFIA® se stala screeningovým řešením pro laboratoře po celém světě a poskytuje spolehlivé a vysoce kvalitní výsledky. AutoDELFIA® je plně automatizovaný systém pro citlivou a reprodukovatelnou kvantifikaci analytů běžně používaných v prenatálních screeningových programech. Všechny soupravy využívají citlivou a robustní chemii DELFIA® založenou na časově rozlišené fluorescenci. Každá fáze testu od vložení vzorku po měření se provádí automaticky. Analytické výsledky lze snadno spravovat a přenášet do softwaru pro výpočet rizik, jako je software LifeCycleTM.

  • Nový design přístroje – větší uživatelská přívětivost a efektivita
  • Nový programové vybavení – hladší a jednoduší operativa
  • Možnost měření celého portfolia prenatálního screeningu
  • Robustní a ověřená technologie DELFIA
  • Dlouhodobá stabilita reagencií batch-to-batch
  • Výpočet míry rizika (MoM) pomocí programového vybavení LifeCycle