EVE™ HT FL

Fluorescenční počítačka buněk s vysokou propustností.

EVE™ HT FL je vysoce výkonná automatická fluorescenční počítačka buněk vybavená brightfield a dvěma fluorescenčními kanály (AO/DAPI).
Za pouhé 3 minuty lze spočítat a analyzovat až 48 vzorků.
EVE™ HT FL poskytuje brilantní preciznost a přesnost, díky čemuž je optimální volbou pro buněčné linie i primární buněčnou analýzu v různých aplikacích.

  • Duální fluorescence (AO/DAPI) a brightfield
  • 48 vzorků za pouhé 3 minuty
  • Vyžaduje objem vzorku pouhých 20 μl
  • Skutečná velikost a životaschopnost buněk
  • Přesná identifikace a počítání shluků buněk
  • 21 CFR Part 11 compliance
 

Více informací zde

Brožura ke stažení
Přejít nahoru