GSP

Automatizovaná a vysoce výkonná platforma pro screening poruch u novorozenců pomocí imunoanalýzy DELFIA® a enzymatických technologií. Systém screeningu novorozenců GSP® nabízí vynikající přesnost a spolehlivost ve spojení s vysokou účinností a uživatelskou přívětivostí. Do Vaší laboratoře přinese budoucnost novorozeneckého screeningu a pomůže Vám zajistit dětem zdravější start do života.

  1. Destičkový manipulátor.
  2. Chlazený zásobník na reagencie.
  3. Jednotka pro odstranění terčíků, promývaní a dispenze reagencií.
  4. Modul pro vkládaní rekčních destiček.
  5. Inkubátor a třepačka.
  6. Měřící modul.
  7. Modul pro přípravu promývacího roztoku a odpadu.
 
Přejít nahoru