IPTG

IPTG – Ultrapure

IPTG
Datasheet

IPTG

IPTG indukuje transkripci genu kódujícího ß-galaktosidázu, enzym, který podporuje využití laktózy, vazbou a inhibicí LacI represoru. IPTG je široce používán, protože nemůže být metabolizován E. coli, takže jeho koncentrace zůstává konstantní během studie in vivo. Nabízíme ultračistý (krystalizační stupeň) IPTG (>99,5% čistota).

Přejít nahoru