Molecular Dimensions

  • Molecular Dimensions je předním světovým dodavatelem moderních krystalizačních screenů, činidel, spotřebního materiálu, nástrojů, vybavení a přístrojů pro stanovení struktury proteinů pomocí rentgenové krystalografie a kryo-elektronové mikroskopie.
  • Společnost byla založena v roce 1998 a sídlí v Sheffieldu ve Velké Británii. Vizí je poskytovat kompletní řešení  pro podporu celé komunity strukturních biologů.
  • Díky spojení s předními vědci zaměřenými na vývoj a komercializaci inovativních nápadů je společnost Molecular Dimensions hrdá na to, že může nabídnout řadu nových produktů z nejnovějšího vývoje ve výzkumu strukturní biologie. Patří mezi ně řada krystalizačních screenů (Morpheus Fusion, CSalt a ShotGun2), optimalizačních činidel (Molecularly Imprinted Polymers, Crystallophore no 1) a řešení pro skladování a přepravu krystalů (Uni-Pucks, dry-shippery a skladovací dewarovy nádoby).
  • Od roku 2017 je Molecular Dimensions členem Calibre Scientific Group a úzce spolupracuje se svou sesterskou společností Anatrace Products LLC na podpoře pokroku v biologii membránových proteinů a určováním struktury.

Více informací zde

Přejít nahoru