phtech@phtech.cz

PCR kity

Tento test je určen k použití při diagnostice SARS-CoV-2 v kombinaci s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory. RNA je extrahována ze vzorků dýchacích cest, amplifikována pomocí RT-PCR a detekována pomocí fluorescenčních reportérových barvivových sond specifických pro SARS-CoV-2. Užití v oblasti genů oblasti genů ORF1ab a N pro SARS-CoV-2.

  • Metoda PCR
  • Kit je lyofilizován.
  • Doba expirace je 24 měsíců.
  • Transport a skladovaní za pokojové teploty
  • Vysoká kvalita kitu – opakovatelnost/robustnost.
  • Snadná manipulace a nízký „hands on time“