TCEP – redukční činidlo

TCEP – Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride

Datasheet

TCEP – redukční činidlo nové generace.

Používá se jako hydrochloridová sůl (TCEP-HCl) s molekulovou hmotností 286,65 g/mol.
Je rozpustný ve vodě, bez zápachu a netoxický.
Používá se jako redukční činidlo ke štěpení disulfidických můstků při proteinové chromatografii a při elektroforéze na SDS-polyakrylamidovém gelu. TCEP se také používá v procesu tkáňové homogenizace pro izolaci RNA.
TCEP má značné výhody oproti DTT a 2-ME.

 

Více informací zde

Výhody TCEP oproti DTT a 2-ME:

 • Bez zápachu
 • Silnější redukční činidlo
 • Nevratné redukční činidlo
 • Více hydrofilní
 • Odolnější vůči oxidaci
 • Neredukuje kovy používané v IMAC
 • Způsobuje méně artefaktů základní linie ITC
 • TCEP je zvláště užitečný při značení cysteinových zbytků maleimidy.
 • TCEP může zabránit cysteinům ve vytváření disulfidových vazeb a na rozdíl od DTT a 2-ME nebude reagovat tak snadno a za určitých podmínek s maleimidem.

   

Napište si o cenovou nabídku

Přejít nahoru