phtech@phtech.cz

EONIS

Multiplexní screeningu SMA, SCID a XLA lze nyní provést v jednom stanovení a to s využitím technologie Real-Time PCR, aniž by došlo ke zvýšení každodenní pracovní zátěže a složitosti. Stanovení systémem EONIS poskytuje řešení pro nákladově efektivní získání dalších informací o poruchách.