Proteus X-Spinner

Proteus X-Spinner 2.5 Centrifugal Concentrator

Ideální pro následující vzorky:

 • Membránové proteiny (použijte 100 kDa MWCO)
 • Viskózní vzorky
 • Zředěné proteinové roztoky
 • Lepivé a hydrofobní proteiny
 • Proteinové frakce po SEC nebo IMAC
 • Deproteinizace vzorků krve a séra
 • Oddělení volného analytu nebo značky od navázaných analytů/navázané značky
Více informací zde

Vlastnosti Proteus X-Spinner 2.5:

 • Typ membrány: Triacetát celulózy a Polyethersulfon
 • MWCO: 5 kDa, 10 kDa, 20 kDa, 100 kDa & 300 kDa MWCO
 • Rozsah objemu vzorku: 0,1 – 2,5 ml
 • Zádržný objem: 25 µl
 • Velikosti balení: 24 ks & 96 ks
 • % obnovy bílkovin: >99 %
 • Max g síla: 2 500 g (výkyvný rotor) 2 000 g (úhlový rotor)

Napište si o cenovou nabídku

X-Spinner UserGuide
Přejít nahoru