CellSearch

Zlatý standard

První a jediný použitelný test pro detekci CTC (cirkulujících nádorových buněk) u pacientů s rakovinou s metastatickým karcinomem prsu, prostaty nebo kolorektálního karcinomu.

Pro in-vitro diagnostické použití.

  • CELLSEARCH® CTC Test je jednoduchý, praktický krevní test, který pomáhá onkologům posoudit prognózu pacientů s metastatickým karcinomem prsu, prostaty, nebo kolorektálním karcinomem.
  • První a jediný klinicky ověřený krevní test schválený FDA pro stanovení počtu cirkulujících nádorových buněk (CTC). CTC jsou rakovinné buňky, které se oddělují od primárního nádoru a putují krevním řečištěm nebo lymfatickým systémem do jiných částí těla.
  • „Tekutá biopsie“, kterou lze použít kdykoli v průběhu pacientova onemocnění.

Více informací zde

Přejít nahoru