NIPT – Vanadis

Systém Vanadis-NIPT je automatizován od primární krevní zkumavky po reportovaní výsledků. Systém Vanadis se skládá s přístrojů Vanadis Extract® , Vanadis Core®, Vanadis View® a programového vybavení Lifecycle™. Práce s tímto systém je jednoduchá, takže je zvládán jedením operátorem, který takto dokáže zpracovat až 20 000 vzorků ročně. Firma PerkinElmer zabezpečuje vše od hardwaru, softwaru, spotřebního materiálu a to včetně programového pro stanovení míry rizika.


Vanadis Extract®
Vanadis Core®


Vanadis View®
Přejít nahoru