chemagic 360

Kompaktní řešení pro automatizovanou purifikaci DNA a RNA.

Genomická analýza velkého množství vzorků vyžaduje spolehlivý systém pro automatickou izolaci DNA a RNA. S rozměry pouhých 80 x 80 cm a jedinečnou flexibilitou objemu vzorku je přístroj chemagic™ 360 inovativním systémem, který lze přizpůsobit téměř všem Vašim potřebám automatizované purifikace DNA a RNA. Použitím dobře zavedené technologie magnetických kuliček chemagen M-PVA poskytuje přístroj chemagic™ 360 vysoké výtěžky ultračistých nukleových kyselin vhodných pro širokou škálu následných aplikací, jako je NGS, MLPA, genotypování a PCR.

  • Optimalizovaný design, který brání křížové kontaminaci
  • Vstupní objem vzorků od 10 µl do 10 ml
  • Propustnost od 96 do 4000 vzorků za den
  • K dispozici jsou ultrarychlé protokoly pro čištění DNA
  • Flexibilní dávkování reagencií pro udržení nízkých provozních nákladů
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci
  • Snadná integrace s liquid handling platformami
  • Dostupný i ve variantě IVD

Více informací zde

Brožura ke stažení

Na rozdíl od jiných automatizovaných nástrojů pro čištění nukleových kyselin, systém chemagic™ 360 používá přechodně magnetizované tyčinky k přitahování kuliček po navázání na nukleové kyseliny. Tato klíčová technologická vlastnost a koordinovaná rotace tyčinek umožňují optimální promíchání vzorků během kroků homogenizace a promývání, čímž se zvyšuje výtěžek a čistota extrahovaných molekul nukleové kyseliny. Přenos magnetických kuliček mezi zkumavkami minimalizuje možnost kontaminace vzorků mezi kroky čištění.

Přejít nahoru